• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury” zaprasza na spotkania konsultacyjne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach oddolnego podejścia LEADER. Zaproszenie kierujemy do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów gmin, instytucji kultury, grup nieformalnych z terenu gmin Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn.

W każdej z gmin odbędą się co najmniej jedno spotkanie, które dotyczyć będzie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, następnie zostaną zdefiniowane cele LSR. Czekamy na Państwa pomysły i propozycje, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju. Zachęcamy także do pracy w zespole pracującym nad strategią. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach mailowo na adres bliskonatury2022@gmail.com

Konsultacje społeczne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020), działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

Harmonogram konsultacji [WKRÓTCE]