• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury” informuje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 16.15 w Dankowie Ośrodek Łubu Dubu.

W przypadku braku w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 16.30.
Podjęte w trakcie drugiego Zebrania uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

Skip to content