• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Razem aktywni na obszarze LGD Blisko Natury” w ramach Priorytetu 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.4 Rozwój potencjału społeczności lokalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022
poz. 1079 z późn.zm.), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury”, informuje
że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej do wspólnej realizacji projektu
pn. „Razem aktywni na obszarze LGD Blisko Natury” wybrano Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie.

Skip to content