• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Dorośli, kształćmy się – wparcie mieszkańców obszaru LGD Blisko Natury” w ramach Priorytetu 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.2 Lokalne kształcenie dorosłych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury”, informuje że w wyniku oceny formalnej
i merytorycznej do wspólnej realizacji projektu pn. „Dorośli, kształćmy się – wparcie mieszkańców obszaru LGD Blisko Natury” wybrano Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą
w Dobiegniewie.

Skip to content