• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Nabór partnerów do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Dorośli, kształćmy się – wparcie mieszkańców obszaru LGD Blisko Natury”

Lokalna Grupa Działania, ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu pozakonkursowego
pn.: „Dorośli, kształćmy się – wparcie mieszkańców obszaru LGD Blisko Natury”
w ramach Priorytetu 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.2 Lokalne kształcenie dorosłych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2024 r. (do godz. 8.00) za pośrednictwem korespondencji mailowej, zatytułowanej: „Nabór partnera do realizacji projektu „Dorośli, kształćmy się – wparcie mieszkańców obszaru LGD Blisko Natury” na adres mailowy: bliskonatury2022@gmail.com, pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury” ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko (liczy się data dostarczenia oferty) lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Drezdenku ul. Ogrodowa 1.

Osoba do kontaktu ze strony LGD Blisko Natury Agnieszka Berlińska tel. 789 800 819.

Szczegółowe informacje dotyczących celu partnerstwa oraz wymaganiach wobec partnera wraz
z wzorem oferty i umowy o partnerstwie, mogą Państwo znaleźć poniżej w załączonych plikach.

Skip to content