• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Konsultacje społeczne – ankieta

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz innych podmiotów nie wymienionych o wypełnienie ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU STOWARZYSZENIALOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD) BLISKO NATURY PLANOWANEGO DO OBJĘCIA STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) NA LATA 2023-2027 oraz Ankiety analizy SWOT

Ankiety posłużą do pozyskania informacji, które będą miały wpływ na ostateczny kształt LSR.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: bliskonatury2022@gmail.com lub albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD Blisko Natury ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Skip to content