• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury” zaprasza na spotkania konsultacyjne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach oddolnego podejścia […]