• bliskonatury2022@gmail.com
  • ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury” informuje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2024 […]

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Dorośli, kształćmy się – wparcie mieszkańców obszaru LGD Blisko Natury” w ramach Priorytetu 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.2 Lokalne kształcenie dorosłych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych […]

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywni, wyedukowani, kreatywni na obszarze LGD Blisko Natury” w ramach Priorytetu 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Aktywizacja Społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadańfinansowanych ze […]

Skip to content